X
Bestelnr: 1002674
Spritex Pyrethrin 12 30 10 L
Dosering:
Het middel dient onverdund te worden toegepast met b.v. een warmtevernevelaar. Vóór de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden e.d. openen. Deuren, ramen en ventilatie-kanalen goed sluiten en gedurende enige tijd (indien mogelijk ca. 4 uren) gesloten houden. De spuitnevel in de ruimte richten. Verpakte voedingsmiddelen, veevoeders en daarvoor bestemde grondstoffen moeten op deugdelijke wijze zijn afgedekt, bij voorkeur met een plastic folie. Tegen vliegende insecten 50-100 ml spuitvloeistof per 100 m3 gebruiken, tegen verscholen levende insecten 100-200 ml per 100 m3 toepassen.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast door: .Personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf, en dat niet ouder is dan vijf jaren. .Personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren. .Agrarische ondernemers die het middel op het eigen bedrijf gebruiken.
Werkzame stof: Pyrethrinen en piperonylbutoxide .Gehalte: resp. 3 g/l en 30 g/l .Toelating: 8353 N
Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. .Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

 
Legenda
Leverbaar
Backorder
Tijdelijk niet leverbaar
Uw profiel
Inloggen
Profiel wijzigen